top of page
Recruitment Support (1).jpg

HR and Policy

Ehangu Gorwelion Môn

Ydych chi mewn gwaith ac yn edrych i wella'ch amgylchiadau? Os felly, gall ein gwasanaeth cymorth mewn gwaith eich cynorthwyo i gael hyfforddiant, creu CV newydd, ymgeisio am swyddi, a llawer mwy. P'un a ydych chi'n chwilio am fwy o oriau, dyrchafiad, neu her newydd yn eich gyrfa, rydyn ni yma i helpu.

Mae'r gwasanaeth cymorth mewn gwaith, a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, ar gael i unigolion cyflogedig sy'n byw yn Ynys Môn sy'n wynebu un neu fwy o rwystrau (ee gofal plant, trafnidiaeth neu gyflwr iechyd sy'n cyfyngu ar waith) sy'n atal nhw rhag cyflawni eu potensial i ennill cyflog.

Os ydych chi'n barod i gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa, ffoniwch ni ar 01407 762004, e-bostiwch inworksupport@moncf.co.uk neu llenwch ein ffurflen ymholiad byr.

Supporting micro, small & medium sized enterprises across and throughout Anglesey & Gwynedd

Services we provide:

Policies & Guidelines

Recruitment Support

Health & Safety

Training

Driving Scheme

Sustainable Development

bottom of page