top of page

Rhaglen
Anelu

Mae Anelu yn rhaglen hyfforddi hyblyg sy'n helpu pobl ifanc rhwng 14-16 mlwydd oed i gyrraedd eu llawn botensial.

Brainstorming

​Ein nod ydi cefnogi ysgolion, rhieni, a phobl ifanc ar draws y rhanbarth.

Mae Anelu yn cefnogi pobl ifanc sydd hefo sgiliau sy'n fwy addas ar gyfer dysgu mewn ffordd wahanol llwyddo mewn i waith.

Cyflwynir Anelu fel cyfres o gyrsiau byr sy’n canolbwyntio ar ddiddordebau’r disgybl, gyda chyfleoedd dysgu ymarferol, llawn hwyl sy’n apelio i ddiddordeb y dysgwyr.

Teenagers

Beth mae Anelu yn ei wneud?

1

Rhoi sgiliau hanfodol i bobl ifanc

Mae Anelu yn cefnogi pobl ifanc lle mae eu sgiliau yn fwy addas ar gyfer dysgu galwedigaethol ac yn rhoi'r sgiliau iddynt symud ymlaen.

2

Symud pobl ymlaen i fyd gwaith

Bydd disgyblion sydd am ddechrau chwilio am waith yn cael cefnogaeth lawn gan dîm Môn CF. Mae Anelu wedi'i gynllunio i baratoi disgyblion ar gyfer gwaith.

3

Hybu hyder a sgiliau bersonol

Mae Anelu yn helpu i fagu hyder a dysgu sgiliau personol newydd sy'n helpu pobol ifanc i weithio fel rhan o dîm pan fyddant yn ymuno â'r byd gwaith.

Anelu'n Cyflwyno Canlyniadau

​Cwblhaodd Cain Silence y rhaglen Anelu yn 2021.

Ar ôl teimlo effaith y pandemig yn ystod ei ddwy flynedd olaf yn yr Ysgol, daeth Cain ar raglen Anelu hefo Môn CF.

Bu Anelu o help i Cain i adeiladu set sgiliau gwerthfawr a'i helpodd i ddod o hyd i waith.

Pwy sy'n gymwys ar gyfer Anelu

Mae’n bosibl bod yr ysgol neu’r awdurdod lleol wedi dewis eich plentyn, ymhlith eraill, ar gyfer y rhaglen Anelu, i gynyddu nifer y cymwysterau a’r sgiliau ar ei cyfer cyn iddynt gyrraedd oedran gadael ysgol a mynd allan i’r byd mawr.

 

Rydym yn credu mewn agor drysau a chreu dyfodol mwy disglair sy’n llawn cyfleoedd iddynt.

 

Mae’r rhaglen Anelu wedi’i dylunio fel blas o’r math o addysg, neu help i gael swydd, y gall Môn CF ei ddarparu yn y dyfodol.

 

Mae llwyddiant rhaglen Anelu yn dibynnu ar gefnogaeth ar y cyd gan yr ysgol, yr awdurdod lleol, a chi’r rhiant neu warcheidwad, yn ogystal â thîm Môn CF a’i hyfforddwyr, i sicrhau presenoldeb eich plentyn.

bottom of page