top of page
Mon-CF-2_edited.jpg

Cymorth busnes

Ewch amdani heddiw ‘ma! 

Os ydych chi’n chwilio am gymorth i gychwyn busnes newydd a ddim yn siŵr beth i’w wneud,  cysylltwch â’n tîm heddiw a byddwn yno i’ch helpu ar eich taith newydd gyffrous. 

 Cysylltwch hefo ni heddiw i wybod sut y gallwn eich helpu i greu busnes llwyddiannus! 

Cewch gymorth i gychwyn busnes o'r newydd i fyny at bwynt lle mae eich menter yn ffynnu.  

Rydym yma i helpu busnesau ar draws Ynys Môn.

O fynd amdani yn y lle cyntaf i gael menter lwyddiannus, rydym yn darparu cymorth sy'n hybu twf a galluogi pobl i  arallgyfeirio. 

Cewch gyngor arbenigol ar redeg busnes gan ein tîm o fentoriaid gwybodus. Rydyn ni yma i'ch arwain trwy bob cam o’r daith o gychwyn a sefydlu eich busnes. 

DSC00559_0002_DSC00552_edited_edited.jpg

Mike Munro - Môn Ice | Holyhead 

Success Stories

Business Support Success Story - The Wishing Tree, Beaumaris

Business Support Success Story - The Wishing Tree, Beaumaris

Kate is a local business owner who came to Môn CF looking for Business Support to get her crafts business up and running.

24 Jul 2023

Business Support Success Story - C L Beauty, Holyhead

Business Support Success Story - C L Beauty, Holyhead

Cora is a local business owner who came to Môn CF looking for Business Support to get her beauty business up and running.

12 Jul 2023

Business Support Success Story - Môn Ice, Holyhead

Business Support Success Story - Môn Ice, Holyhead

Mike is a local business owner who came to Môn CF looking for Business Support to get his ice cream business up and running.

3 Jul 2023

Ein Gwasanaethau Cymorth Busnes

Mae gennym nifer o wasanaethau amrywiol i gefnogi'r syniad sydd gennych am fusnes. P'un a ydych yn fusnes sydd yn rhedeg yn barod ac sy'n chwilio am staff newydd neu eich bod yn edrych i fynd yn hunangyflogedig am y tro cyntaf, gallwn eich helpu. 

Mentora Busnes 

 Mae pob busnes sy’n dod i Môn CF yn cael mentor busnes i roi arweiniad i’w helpu ar eu siwrne. 

Mae ein rhaglenni mentora busnes yn helpu i'ch tywys trwy fyd busnes. Gyda chymorth ymarferol ym mhob maes busnes, o baratoi cynllun busnes i roi polisïau a gweithdrefnau effeithiol yn eu lle, mae ein tîm yma i'ch helpu. 

Cymorth hefo Recriwtio 

Gall recriwtio fod yn broses hir a drud. Gallwn helpu i leihau'r pwysau ar eich busnes drwy ofalu am eich holl anghenion recriwtio. Rydym yn cynnig gwasanaeth recriwtio am ddim i bob busnes sy'n gofyn am ein cymorth.

Cewch help hefo hysbysebion swyddi pwrpasol a gwasanaeth sgrinio ymgeiswyr cyflawn sy'n sicrhau eich bod yn cael y bobl orau ar gyfer y swydd. 

Cychwyn busnes eich hun

Meddwl am fod yn hunangyflogedig? Nid oes rhaid i chi wneud hyn ar eich pen eich hun.

 

Mae ein cymorth hunangyflogaeth arbenigol wedi helpu masnachwyr unigol ar Ynys Môn i fod yn  llwyddiannus. Cewch sesiynau 1-i-1 hefo mentoriaid busnes a chael help i chwilio am gymorth ariannol. 

DSC00545.JPG

Pam dewis y GIG?

​Gall gyrfa yn y GIG fod yn brofiad gwerth chweil lle gallwch gael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl bob dydd.

 

Mae’r GIG yn cynnig ystod eang o lwybrau gyrfa, o weithwyr gofal iechyd proffesiynol i rolau gweinyddol, felly mae rhywbeth at ddant pawb.

 

Byddwch yn cael cyfleoedd hyfforddi a datblygu rhagorol, gan sicrhau y gallwch barhau i dyfu a symud ymlaen yn eich gyrfa.

"The support we received from Môn CF has been invaluable."


Craig Johnstone
Port Operations Project Co-Ordinator, Stena Line

DSC00312.JPG

Recruitment Services

A recruitment service that puts the right people in the right jobs.

Recruitment can be a long and expensive process, taking time and resources from core business functions.

We offer a fully comprehensive recruitment service designed to match the right people to the roles available in your business.

Our recruitment service includes a full screening service, and helps candidates access necessary training prior to their start date.

"I really enjoyed my time working on the Jetty! If you enjoy meeting new people and you're not afraid to get stuck in, you'll like this job! On the whole, we all had fun getting the job done safely!"

Christine Chant, Jetty Operative recruited on behalf of Stena Line in 2023.

Ewch amdani heddiw!

Os ydych yn rhedeg eich busnes eich hun neu'n meddwl cychwyn arni, mae ein tîm yma i helpu! 

 Cysylltwch heddiw i ddarganfod sut y gallwn gefnogi eich llwyddiant! 

bottom of page