top of page

Book Training online today!

Hyfforddiant

Dros 35 o flynyddoedd o brofiad cyfunol o ddarparu hyfforddiant unigryw ac achrededig.   

Courses we offer

Take a look at our range of accredited courses

Meet the team

Meet our team of certified trainers

CSCS Test Centre

Take your test in the only registered test centre on the Isle of Anglesey.

Discounts

Check our current discounts

FAQ's

Get answers to our most common questions

Services

Trwyddedau a Chymwysterau Hyfforddiant Achrededig

 Ein nod yw datblygu unigolion a busnesau Môn a Gogledd Cymru er mwyn creu dyfodol economaidd disglair a chreu ynys sy’n ffynnu. 

 Byddwn yn darparu cymorth i bobl ddod o hyd i swyddi, cymorth i fusnesau, hyfforddiant a phrosiectau cymunedol ar draws yr ynys.   

Our Customers

_MG_3867_edited.jpg

I sicrhau fod pobl yn llwyddo a datblygu’r gweithlu lleol.

 Ffocws ein cyrsiau yw hyfforddiant ymarferol sy’n sicrhau fod cyfranogwyr yn cael profiadau gwerthfawr fydd o gymorth iddynt yn eu gyrfaoedd.   

 Cydweithiwn yn agos iawn hefo cyflogwyr lleol er mwyn dod i wybod pa sgiliau sydd eu hangen arnynt yn ein hardal ni. Awn ati wedyn i deilwrio cyrsiau ar eu cyfer gan arwain at weithlu Môn sy’n fwy cymwys i wneud eu gwaith.   

 Bydd ein hyfforddwyr profiadol yn gallu cynnig hyfforddiant mewn amrywiol sectorau a bydd ein mentoriaid ar gael i helpu’r unigolion hynny sydd wedi dod atom am gymorth i gael gwaith.   

Ein cymorth i gyflogwyr  

Buddsoddwch yn eich gweithwyr drwy gyfrwng ein rhaglen gwasanaethau hyfforddiant mewn-gwaith   

 Deallwn bwysigrwydd gweithlu sydd â sgiliau a’r awydd i wella eu heffeithlonrwydd. Mae ein rhaglenni hyfforddiant ar gyfer pobl sydd eisoes mewn gwaith wedi eu teilwrio’n fwriadol er mwyn  galluogi cyflogwyr i ddewis o ystod eang o ffyrdd i wella a datblygu eu gweithle’n effeithiol.   

 Mae ein hyfforddwyr yn meddu ar arbenigedd a gwybodaeth ymarferol ac yn dod a’r rhain i mewn i'w sesiynau sydd yn gwneud eu cyrsiau’n berthnasol i sefyllfaoedd gwaith gwahanol.

Hyrwyddwn ddiwylliant o ddysgu cyson a thyfiant proffesiynol o fewn timau yn y gweithle. Byddwn yn grymuso’ch gweithwyr i fod yn awyddus i daclo sialensiau a heriau newydd.   

holly (1)_edited.jpg

Ein Partneriaid 

Awarding Body_Agored Cymru.png
Awarding Body_Lantra.png
Awarding Body_IOSH.png
Awarding Body_CITB.png
Awarding Body_Qualsafe.png

Ewch ati heddiw!

Ewch ati i wneud defnydd o gyrsiau hyfforddiant Môn CF er mwyn gwella’ch sgiliau a’ch siawns o gael gwaith.

  

Dewch i gysylltiad â ni er mwyn dod i wybod sut allwn ni eich helpu chi i  lwyddo.  

Contact Information

Thank you! We have received your enquiry and will be in touch within 5 days

Have Questions?

bottom of page