top of page

Mentora ar gyfer unigolion sydd mewn gwaith

Mae gan Môn CF dîm Recriwtio sy'n ymroddedig i feithrin perthnasoedd gwaith cadarnhaol gyda busnesau lleol a'u cefnogi i symleiddio eu prosesau recriwtio. Rydym yn deall nad oes gan lawer o fusnesau, mawr a bach, yr amser i hysbysebu a llenwi swyddi gwag – a dyna lle gallwn ddod i mewn.

Mae ein gwasanaeth cymorth recriwtio am ddim yn cynnwys:

Job-description.png

Cefnogaeth i greu disgrifiad swydd

interviews.png

Cynorthwyo i drefnu a hwyluso cyfweliadau

ads.png

Hysbysebu eich rôl ar lwyfannau lluosog

Training.png

Darparu hyfforddiant am ddim i helpu'ch ymgeisydd newydd i drosglwyddo'n esmwyth i'w rôl newydd

screening.png

Cwblhau hidlo a sgrinio ymgeiswyr ar eich rhan

Funding.png

Darparu cyllid ar gyfer cyflogaeth ran-amser, ar gyfer ymgeiswyr cymwys a gyrchir trwom ni

Recruitment
bottom of page