top of page

DIWRNOD GWENYN Y BYD 2021!

Dros yr wythnosau diwethaf mae ein tîm Mewn Gwaith a Thîm Sgwrsio Lleol Caergybi wedi anfon pecynnau 2000 o hadau blodau gwyllt i aelwydydd ledled Ynys Môn.


Wrth i'r boblogaeth ddynol gynyddu, felly hefyd y pwysau ar ecosystemau gan ein bod yn tynnu mwy fyth o adnoddau oddi wrthynt.Mae gwenyn yn hanfodol er mwyn diogelu cydbwysedd ecolegol a bioamrywiaeth eu natur.CADW'R GWENYN... HAU EICH HADAU!


Commentaires


bottom of page