top of page

Chwilio am waith?Beth rydym yn ei wneud:


Os ydych chi mewn gwaith, yn chwilio am waith neu’n chwilio am gyrsiau

hyfforddiant, gallwn ni eich helpu.


Byddwn yn clustnodi Mentor ar eich cyfer a bydd y Mentor yn eich helpu i ddod o hyd i’r swydd gorau posibl. Bydd yr help sydd ar gael wedi’i deilwrio’n arbennig ar eich cyfer.


Gall yr help gynnwys:

· Creu CV a llythyrau cais ar gyfer swydd

· Hyfforddiant am ddim

· Cymorth wrth chwilio am swyddi a gwneud ceisiadau

· Gwybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael i chi ym myd gwaith a’r

· amrywiaeth o swyddi sydd ar gael

· Gwella ar eich sgiliau mewn cyfweliad a’ch darparu ar gyfer cyfweliadau

· (gan gynnwys yr opsiwn am ffug gyfweliad)

· Cymorth wedi i chi gychwyn swydd

· Datblygu eich hunan hyder

· Eich cyfeirio at asiantaethau eraill a all eich helpu neu roi cymorth arbenigol

·

Sut i gael ein cymorth:


Am ragor o wybodaeth, cwblhewch ein ffurflen ymholi. Bydd aelod o’n tîm yn dod i gysylltiad â chi er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn y cymorth gorau posibl.


Comments


bottom of page