top of page

Shaun Owen a William Lloyd, Cynorthwywyr Technegydd TG yn Ysgol Uwchradd Caergybi


Cafodd Shaun a William eu gosod ar leoliadau Cynllun Kickstart fel Cynorthwywyr Technegydd TG yn Ysgol Uwchradd Caergybi ym mis Ebrill eleni.


Roedd Shaun a William yn ddi-waith, felly daethant i Môn CF ar ôl awgrymiadau gan eu hyfforddwr gwaith ac aelodau o'u teulu. Cyn y lleoliad, roedd Shaun wedi gweithio i'r GIG o'r blaen ac nid oedd William erioed wedi bod mewn cyflogaeth.


Fel rhan o leoliad Cynllun Kickstart, mae'r ddau wedi mynychu cyrsiau hyfforddi ar gyfer datblygiad personol gan gynnwys cwrs Diogelwch Tân a chwrs Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle.


Dywedodd Howard, pennaeth TG Ysgol Uwchradd Caergybi “mae’r ddau fachgen wedi bod yn hollol wych ac wedi gwneud y mwyaf o’r cyfle mewn gwirionedd, mae hyder William wedi cynyddu 100% ers dechrau ac ni all Shaun wneud digon i helpu ac mae bob amser yn bod yn rhagweithiol ac edrych i weld sut y gall gynorthwyo gyda phethau.”


Byddent yn argymell i unrhyw un yn yr un sefyllfa ddod i Môn CF am arweiniad, cefnogaeth a gwybodaeth y cwmni ac mae'r ddau yn hynod ddiolchgar am yr holl gymorth a gawsant.


“Rydyn ni wedi mwynhau’n fawr ac wedi gwerthfawrogi’n fawr cael y cyfle!”
Comments


bottom of page