top of page

Sarah Mclaren, 23 oed, Pobydd dan Hyfforddiant yn Becws Mefus yn Llangefni


Sarah Mclaren, 23 oed, Pobydd dan Hyfforddiant yn Becws Mefus yn Llangefni Symudodd Sarah Mclaren, sy'n wreiddiol o East Suffolk, i Ogledd Cymru i astudio Cymdeithaseg ym Mhrifysgol Bangor. Ar ôl cwblhau ei gradd, roedd Sarah yn chwilio am waith rhan-amser, felly aeth i Ganolfan Swyddi Bangor i gael cefnogaeth. Cyfeiriodd hyfforddwr gwaith Sarah, Siôn, tuag at leoliad Cynllun Kickstart fel Pobydd/Melysuydd dan Hyfforddiant yn Becws Mefus, ac mae hi wedi bod yn gweithio yno’n hapus ers mis Mai eleni. Mae Ben, perchennog Becws Mefus yn falch iawn o foeseg waith gyffredinol Sarah ac yn hapus i’w chael hi ar y tîm. Fel rhan o leoliad Cynllun Kickstart, bydd Sarah yn cwblhau rhai cyrsiau hyfforddi perthnasol trwy Môn CF dros y misoedd nesaf, i ddatblygu ei set sgiliau. Mae sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol Sarah a'i phersonoliaeth fyrlymus yn wirioneddol ddisglair. Roedd yn galonogol pan ymwelon ni a cherddodd bachgen ifanc allan o’r becws ar ôl bod i mewn gyda’i fam a dweud “waw, dyna’r ddynes galetaf i mi ei chyfarfod erioed”. Da iawn, Sarah! Gweld pob cyfle Kickstart yma.

Comments


bottom of page