top of page

Diwrnod Rhyngwladol Merched 2022



Dyfyniad gan Prif Swyddog Gweithredol Môn CF, Rita Lyon

“Fel Prif Swyddog Gweithredol Môn CF, sefydliad angor cymunedol sy'n cyflogi 45 aelod o staff, ac 73% ohonynt yn ferchaid, teimlaf yn falch ein bod ni fel cwmni yn brawf y gall ferchaid yng Nghymru cynyddu yn y gweithle, datblygu eu sgiliau a meithrin gyrfaoedd gwerth chweil. Rwy'n ddynes, yn fam, ac yn nain, yn ogystal â PSG sy'n arwain sefydliad ac yn arwain fy staff i ffynnu. Rydym ni ym Môn CF yn dystiolaeth y gall merched gyrraedd eu potensial i sicrhau cydraddoldeb rhywiol a chynhwysiant."



Comments


bottom of page