top of page

SWYDDFA NEWYDD AMLWCH I AGOR YN 2022


Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod bellach yn berchnogion 17-21 Salem St, yr hen fanc yn Amlwch! Ein cynllun ar gyfer yr adeilad yw creu gofod swyddfa a chyfleuster hyfforddi yn y tu blaen a dwy fflat yn y cefn.


Rydym wedi cael penderfyniad cadarn ar ein cais cynllunio ac yn dilyn cais llwyddiannus i dendro Anglesey Builders Ltd., bydd gwaith adnewyddu yn dechrau ym mis Awst - mae'r broses adnewyddu arfaethedig yn rhaglen 22 wythnos. Oherwydd eu galw cynyddol diweddar am lafur, bydd Anglesey Builders Ltd yn cyflogi 6 staff newydd trwy Môn CF, trwy Gynllun Kickstart y Llywodraeth.


O swyddfa Amlwch, byddwn yn parhau i ddarparu cymorth a hyfforddiant cyflogaeth i drigolion lleol ac yn cefnogi busnesau lleol ag anghenion recriwtio ac anghenion eraill.


Ers mis Ebrill 2019, yn Amlwch yn unig, rydym wedi cefnogi 109 o gleientiaid i mewn i waith, 5 unigolyn i hunangyflogaeth a dros 40 o fusnesau yn yr ardal leol.


Gobeithio y bydd y swyddfa newydd hon yn rhoi bywyd newydd i'r dref ac edrychwn ymlaen at rannu'r siwrnai adnewyddu gyda chi!


Partneriaid Cyllid: Magnox a Chronfa 'TRI' Llywodraeth Cymru (Rhaglen targedu buddsoddiad mewn adfywio).

Commentaires


bottom of page