top of page

Sesiwn hyfforddi wyneb i wyneb gyntaf yn ein swyddfa ym Mangor heddiw!


Gwobr Lefel 1 mewn Iach a Diogelwch mewn Amgylchedd Adeiladu ar gyfer y grŵp hwn. Ar ôl ei gwblhau, bydd cyfranogwyr yn cwblhau eu prawf sgrin gyffwrdd (Prawf Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd CITB) ac yna gallant fynd ymlaen i wneud cais am eu Cerdyn CSCS. Cam i'r cyfeiriad cywir, gwelwch fwy o gyrsiau hyfforddi yma: https://www.moncf.co.uk/training

Commenti


bottom of page