top of page

O'r Chweched Dosbarth i Gynorthwyydd Cyllid ac Adnoddau Dynol mewn llai na 3 blynedd


Dechreuodd Catrin Parry weithio i Môn CF yn 18 oed fel Derbynnydd Prentis, daeth yn syth o'r Ysgol ar ôl cwblhau ei Safon Uwch.


“Roeddwn yn nerfus yn ymuno â’r cwmni, gan ddechrau am 18. Gallai fod wedi bod yn frawychus bod y person ieuengaf yn y cwmni, ond cefais fy nghroesawu â breichiau agored - mae fel teulu mawr! Roedd yn werth chweil yn bendant; rwyf wedi ennill 4 cymhwyster mewn llai na 3 blynedd.”


Dyma taith Catrin hyd yn hyn...


Ar ôl 6 mis o fod gyda Môn CF, dyrchafwyd Catrin yn Gydlynydd Swyddfa. Yn dilyn blwyddyn yn y rôl honno, cafodd ei dyrchafu'n Weinyddwr Adnoddau Dynol a Chyfleusterau. Ym Mehefin 2021, yn 21 oed, cafodd yr hyrwyddiad i fod yn Gynorthwyydd Cyllid ac Adnoddau Dynol. Mae Catrin wedi cwblhau NVQ Lefel 2 a 3 mewn Busnes a Gweinyddiaeth ac ar hyn o bryd mae'n astudio ar gyfer ei Lefel 4, unwaith y bydd hyn wedi'i gwblhau, bydd Catin wedyn yn cwblhau ei chymhwyster Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu ac yn parhau â'i datblygiad o fewn Môn CF.

Kommentare


bottom of page