top of page

Meithrinfa Blodyn Tatws Nursery


Cipolwg ar ein gwasanaeth cymorth recriwtio am ddim i fusnesau lleol.


Mae Lindsay wedi bod yn gweithio gyda'n Tîm Cefnogi Busnes i greu swyddi gwag a hyfforddi staff newydd. Gyda'n cefnogaeth, mae Meithrinfa Blodyn Tatws yn gallu cynnig dwy leoliad Kickstart Cynorthwy-ydd Meithrinfa dan hyfforddiant a fydd yn dechrau y mis hwn.


Diddordeb gan unigolion mewn gwneud cais am leoliad cynllun Kickstart, cliciwch yma.


Busnes Ynys Môn a Gwynedd sydd â diddordeb mewn cynnig lleoliad cynllun Kickstart, cliciwch yma.


Comments


bottom of page