top of page

Mae Rob yn dod o hyd i waith ar ôl cael ei ddiswyddoRoedd Rob allan o waith oherwydd iddo gael ei ddiswyddo, roedd yn ansicr o'r ffordd orau i ysgrifennu CV, felly derbyniodd gyngor gan ei fentor er mwyn creu un. Ers hynny mae wedi dod o hyd i waith yn annibynnol gyda Cyfoeth Naturiol Cymru. Os ydych chi wedi cael eich diswyddo yn ddiweddar, cysylltwch â ni i gael cymorth cyflogaeth.

Comments


bottom of page