top of page

Mae Elena Evans wedi agor Bwtîc Priodferch yng Nghaergybi

Rydym yn hapus i weld bod Elena Evans wedi gwireddu ei breuddwyd o fod yn berchen ar bwtîc priodferch ei hun.


Roedd Elena wedi bod yn nyrs ers sawl blwyddyn ond penderfynodd yn 2020 ei bod am wneud rhywbeth hollol wahanol. Daeth i weld Hannah Robinson ac Alun Roberts yn Môn CF i gael rhywfaint o help a chyngor. Gyda’i gilydd, aeth Elena a’i mentoriaid Môn CF trwy Gynllun Busnes a rhagolwg Llif Arian i dynnu sylw at bopeth y byddai ei angen ar Elena i wireddu ei breuddwyd.


Dros y fisoedd diwethaf mae Elena wedi gallu sicrhau adeilad yng nghanol tref Caergybi. Mae hi a'i theulu wedi bod yn brysur yn cael y stoc o ffrogiau priod a gwisg briodas yn barod ar gyfer agoriad swyddogol y siop a oedd ar dydd Sadwrn 18 Medi.


Mae Môn CF yn hynod falch ei fod wedi chwarae rhan fach wrth alluogi Elena i ddod yn fos arni hi ei hun a dod â’i busnes newydd, cyffrous i Stryd y Farchnad, Caergybi.


Rydym yn dymuno'r gorau iddi yn ei hymdrechion.

Comments


bottom of page