top of page

Geoff Miller, Cegin Caribi


Mae Geoff Miller wedi byw yng Nghaergybi am nifer o flynyddoedd ac wedi gweithio i Stena Line ar fwrdd eu fferïau tan 2020 pan gafodd gynnig diswyddiad. Mae Geoff yn wreiddiol o Jamaica ac mae ganddo angerdd am y bwyd unigryw o'i wlad gartref. Fel dyn tân rhan-amser yng Nghaergybi Geoff bob amser wedi bod yn awyddus i goginio ar gyfer ei gyd-ddiffoddwyr tân ac maent wedi cael eu chwythu i ffwrdd gan flas ac ansawdd coginio Geoff. Gyda'r gymeradwyaeth hon gan ei gydweithwyr, roedd gan Geoff y cymhelliant a'r angerdd i fynd â'i goginio i sail fwy proffesiynol. Mae bellach wedi sefydlu cyfleuster arlwyo newydd sbon ar dir ei gartref yng Nghaergybi ac mae'n barod i ryddhau ei fwyd Jamaica blasus ar drigolion Caergybi a'r ardal gyfagos.


Mae Geoff wedi gweithio'n galed i gyrraedd y pwynt hwn a hi fyddai'r cyntaf i gyfaddef ei fod wedi bod angen rhywfaint o gefnogaeth ar hyd y ffordd. Mae Môn CF yn falch o fod wedi chwarae rhan fach yn nhaith Geoff i agor ei fusnes newydd ac rydym yn dymuno'n dda iddo yn y dyfodol.


Bydd Cegin Caribi (Cymraeg ar gyfer 'Cegin Caribbean') ar agor i fusnes ddydd Iau, Chwefror 24ain am 5.00pm a bydd ar agor ddydd Iau i ddydd Sadwrn bob wythnos am fynd ag adeiladau i ffwrdd yn unig. Gallwch archebu o Cegin Caribi ar 07708308775 neu ar y wefan www.cegincaribi.co.uk


תגובות


bottom of page