top of page

Dyfarnwyd £5000 i Grwpiau Cymunedol Caergybi

Mae saith grŵp cymunedol lleol wedi derbyn grantiau o £500- £1000 i gefnogi cyflawni eu prosiectau. Trwy gael grant Cist Gymunedol, bydd hyn yn helpu'r grwpiau a'r clybiau lleol i ddod â'r gymuned ynghyd, gan wella ansawdd bywyd yng Nghaergybi.

Holyhead Sapphire Majorettes: Cyllid ar gyfer gwisgoedd a dillad ar gyfer eu sioeau a'u cystadlaethau, ar gyfer cystadleuwyr o bob oed.


Cawsom cyfanswm o dri ar ddeg o geisiadau a dewisodd Panel Grant Cist Cymunedol Caergybi y grwpiau yn ofalus ar sail eu cynnig cyllido a'u cynlluniau i wella'r gymuned. Daw'r cyfanswm a ddyfernir i'r saith grŵp i gyfanswm o £5000!


Dyfarnwyd cyllid i'r grwpiau a ddewiswyd ar gyfer ystod eang o weithgareddau, o fentrau addysg a hyfforddiant, gweithgareddau a digwyddiadau cynhwysol; gwisgoedd ar gyfer aelodau'r grŵp; seddi awyr agored; teganau ar gyfer grwpiau rhieni a phlant bach, a phrydau Nadolig i bobl a fydd yn cael eu hynysu ddydd Nadolig.


Yn y lluniau isod mae'r saith grŵp - gyda Steph a Rozzy o dîm Sgyrsiau Leol Caergybi a Sylvia Jones a Margaret Eccleston sy'n eistedd ar y Panel Grant Cist Cymunedol - yn manylu eu cynlluniau ar gyfer y cyllid.

2il Grŵp Sgowtiaid Caergybi: Cyllid i ddarparu seddi awyr agored i'w aelodau ac i ddefnyddio'u gofod y tu allan.

3D Kids Ynys Môn

Cyllid i helpu gyda pharti Nadolig ac, gobeithio, i recriwtio mwy o deuluoedd i'w grŵp.


Clwb Pêl-droed Merched Bae Trearddur Cyllid i roi aelodau hŷn trwy gwrs hyfforddi, fel y gallant dderbyn mwy o ferched, a 2 nod llai i'w galluogi i hyfforddi trwy gydol y gaeaf.Clwb Pêl-rwyd Caergybi

Cyllid ar gyfer llogi neuadd, bydd hyn yn caniatáu iddynt allu cynnig sesiynau am ddim yn ogystal â chwrs hyfforddi i'w helpu i wella sut maen nhw'n hyfforddi dechreuwyr newydd.


Grŵp Rhieni a Phlant Bach 'Little Pods'

Cyllid i ddod o hyd i deganau ac offer newydd ar gyfer y grŵp.
Yn ogystal, dyfarnwyd cyllid i ddarparu pryd o fwyd ac anrheg i bobl dros 65 oed sy'n unig ar Ddydd Nadolig.

Comments


bottom of page