top of page
Bragdy%20Cybi.00_00_03_12_edited.jpg

Hunan Gyflogaeth

Os ydych chi'n ystyried sefydlu busnes eich hun, mae Môn CF yma i gynnig cefnogaeth ymarferol. Mae'r gefnogaeth hon yn amrywio o sgwrs fer am beth yw oblygiadau mynd yn hunangyflogedig hyd at gymorth i greu cynllun busnes, gwneud rhagolwg llif arian, a gwybodaeth am ffynonellau cyllid posibl. Ym Môn CF rydym yn gweithio'n agos gydag arbenigwyr yn Menter Môn, Busnes Cymru a Chyngor Sir Ynys Môn, ac rydym yn hapus i weithredu fel eich cyswllt â'r sefydliadau hyn.

Nid yn unig medrwn eich helpu i ddechrau eich busnes, byddwn wrth law i gynnig cefnogaeth ar bob cam o'ch taith. Mae hyn yn cynnwys help i gwblhau ffurflenni treth hunanasesu, dod o hyd i adeiladau sy’n addas i'w rhentu, a thrafod rhent gyda landlordiaid - naill ai ar y cyd hefo chi neu ar eich rhan. Yn fwy na hyn, gallwn fod yn seinfwrdd ar gyfer eich holl syniadau, heriau, rhwystrau a llwyddiannau. Rydyn ni'n deall bod sefydlu busnes newydd yn gyffrous ac yn frawychus, felly rydyn ni yma i sicrhau nad oes raid i chi fynd ati ar eich pen eich hun.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni ar 01407 762004 neu e-bostiwch alun@moncf.co.uk.

Clarification.

Os ydych chi'n ystyried sefydlu busnes eich hun, mae Môn CF yma i gynnig cefnogaeth ymarferol. Mae'r gefnogaeth hon yn amrywio o sgwrs fer am beth yw oblygiadau mynd yn hunangyflogedig hyd at gymorth i greu cynllun busnes, gwneud rhagolwg llif arian, a gwybodaeth am ffynonellau cyllid posibl. Ym Môn CF rydym yn gweithio'n agos gydag arbenigwyr yn Menter Môn, Busnes Cymru a Chyngor Sir Ynys Môn, ac rydym yn hapus i weithredu fel eich cyswllt â'r sefydliadau hyn.

Nid yn unig medrwn eich helpu i ddechrau eich busnes, byddwn wrth law i gynnig cefnogaeth ar bob cam o'ch taith. Mae hyn yn cynnwys help i gwblhau ffurflenni treth hunanasesu, dod o hyd i adeiladau sy’n addas i'w rhentu, a thrafod rhent gyda landlordiaid - naill ai ar y cyd hefo chi neu ar eich rhan. Yn fwy na hyn, gallwn fod yn seinfwrdd ar gyfer eich holl syniadau, heriau, rhwystrau a llwyddiannau. Rydyn ni'n deall bod sefydlu busnes newydd yn gyffrous ac yn frawychus, felly rydyn ni yma i sicrhau nad oes raid i chi fynd ati ar eich pen eich hun.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni ar 01407 762004 neu e-bostiwch alun@moncf.co.uk.

CRF Grant Funding

The Barriers To Start Up grant is a discretionary funding of up to £2000 available to help individuals looking to start a business or existing businesses looking for support. The applicants must be:

  • Aged 16 years of age or older

  • Based on the Isle of Anglesey

  • Looking for support.

Before you submit the business support grant application, please read the guidance notes to identify what is required to apply and confirm that you provided all the requested information on the checklist.

If you have any queries, please contact Anna@moncf.co.uk or call our reception on 01407 762004.

Start-ups

if you are a start-up, please attach the following documents to your application:

  • Quotes matching the items in your application

  • Business plan

  • Cashflow forecast.

Please fill out the self-employment enquiry on our website if you require support with creating a business plan and cashflow forecast.

Established Businesses

If you are an established business, please attach the following documents to your application:

  • Quotes matching the items in your application

  • Proof of registration with HMRC (UTR).

 Important: This grant cannot be used to pay for the general running of your business, this includes stock, consumables and bills.

Application Form

Please email your completed application to grants@moncf.co.uk

 Deadline: Applications for existing Businesses will close at 4:15pm on the 26th April. Please ensure your application has been sent by the closing date.

App Form

Please get in touch if you need to complete the form by hand.

bottom of page