top of page

Mae Dylan Owen yn camu mewn i waith yng Nghaernarfon

Updated: Oct 29, 2021


Mae Dylan Owen, 18 o Bontnewydd wedi sicrhau rôl mewn Adeiladu ar ôl cwblhau cwrs Academi Adra.


Adra yw darparwr tai cymdeithasol mwyaf Gogledd Cymru ac rydym wedi bod yn gweithio gyda nhw i ddarparu cyfleoedd i bobl ar draws Gwynedd.


Ym mis Awst, mynychodd Dylan Owen, ynghyd â thri chleient Môn CF arall, gwrs Academi Adra pythefnos yn cynnwys wythnos yn astudio Adeiladu a Chynnal a Chadw Eiddo ar Gampws Menai Grŵp Llandrillo, Llangefni, ac yna wythnos o brofiad ar y safle gyda chontractwr Adra.Gosodwyd Dylan Owen gyda G H James yn Cae’r Saint, Caernarfon am yr wythnos. Gwnaeth perfformiad Dylan ar ei leoliad gymaint o argraff ar Alun Shields, Rheolwr Safle yn G H James, nes iddo gynnig rôl amser llawn iddo ar y safle.


Meddai Alun: “Mae'n barod, mae'n dysgu, mae'n gydwybodol, mae'n rhagorol yn rheoli ei amser. Mae'n debyg mai ef yw'r llanc mwyaf gwleidyddol i mi ei gyflogi erioed. Dyn ifanc neis iawn i weithio gyda.”
Mae Dylan bellach wedi bod yn weithio fel Gweithiwr Tir am ddeufis, am 45 awr yr wythnos, 7:30yb i 5yh, mae'n ddiolchgar o'r gefnogaeth a gafodd ac mae'n mwynhau'r drefn arferol.


“Katie oedd fy mentor; yn berson hyfryd, fe arwyddodd fi gyda chriw o gyrsiau, fy helpu gyda fy CV, dweud wrthyf am y cwrs adeiladu, a thrwy brofiad gwaith cefais y swydd.


Rydym wedi gwneud gwaith cynnal a chadw; ailosod hen lwybrau a allai fod yn anniogel, cael gwared ar beryglon baglu a chodi ffensys newydd.


Yr hyn sy'n hynod o cŵl yw defnyddio llif llonydd a jackhammer, gyda'r llif yn dal i mi gael cwrs trwy Adra ac fe wnaethant ddysgu i mi sut i ddefnyddio jackhammer trwy brofiad gwaith. Mae wedi bod yn hwyl iawn.


Rwy'n mwynhau'r math hwn o waith, ond mae'n flinedig iawn, gobeithio y bydd yn rhaid i mi symud ymlaen i wneud prentisiaeth mewn gwaith saer. "Nod 5 mlynedd Dylan yw dod yn saer, mae hefyd yn anelu at ddod yn ddiffoddwr tân un diwrnod, felly mae hwn yn gam gwych ar yr ysgol yrfa iddo.


Mae Alun, Rheolwr Safle, yn ymwybodol o gynlluniau Dylan i wneud prentisiaeth ond mae'n hapus i'w gadw ymlaen wrth iddo archwilio ei opsiynau gyda'n Tîm Cymorth Mewn Gwaith.


O'r pedwar cleient a fynychodd yr Academi Adra, cynigiwyd rôl i Dylan gyda chontractwr Adra, cynigiwyd lleoliad gwaith â thâl i un unigolyn ar Dîm Atgyweirio Adra, mae un bellach yn gweithio fel Llafurwr Hunangyflogedig, ac mae un yn archwilio ar hyn o bryd ei hopsiynau cyflogaeth.


Ar y cyfan, mae'r gweithio mewn partneriaeth wedi bod yn llwyddiant ac edrychwn ymlaen at weithio gydag Adra yn y dyfodol, i gael mwy o bobl fel Dylan i weithio!

Comments


bottom of page