Success Story - Niall Jones


Pam y gwnaethoch chi ddod at Môn CF? Why did you come to Môn CF?


Mi wnes i ddod at Môn CF ar ôl graddio yn y Brifysgol pan roeddwn i’n 21 oed. Gorffennais radd mewn Bioleg, ond wnes i ddim mwynhau'r cwrs, felly dechreuais edrych am opsiynau eraill.


I came to Môn Cf after graduating university at the age of 21. I’d finished a degree in Biology, but I hadn’t enjoyed it, therefore I started to explore different options.


A wnaethoch chi unrhyw hyfforddiant? Did you do any training?


Tra roeddwn i hefo Môn CF, mi wnes i fynychu 6 cwrs a chael tystysgrif ym mhob un ohonynt: Sgiliau Gwasanaeth Cwsmeriaid, Gweithio mewn Tîm, Cymorth Cyntaf, Egwyddorion Codi a Chario, Gofal Bwyd mewn Arlwyo ac adeiladu hyder. Fel bonws, ddaru Môn CF annog imi ddechrau dreifio i helpu hefo’n hyder i, ac mae’r gwersi yn mynd yn wych! Mi wnes i basio’n theori wrth fynychu sesiynau yn swyddfa Môn CF.


While I was with Môn CF, I attended 6 courses, all of which I completed and gained a certificate for: Customer Service Skills, Team Working, Emergency First Aid, Principles of Manual Handling, Food Safety in Catering and Confidence Building. As a bonus, Môn CF encouraged me to start driving and with the support it has built my confidence, and I believe the lessons are going well! I also passed my theory by attending supervised sessions at the Môn CF offices.


A wnaethoch unrhyw wirfoddoli neu brofiad gwaith? Did you do any volunteering or work experience?


Roeddwn i'n gwirfoddoli yn barod cyn dod at Môn CF, mewn diwydiant ffilm. Mwynheais bob eiliad o weithio mewn ffilm, dwi'n mwynhau gymaint dwi wedi dechrau cael fy nhalu am weithio yno! Hefo’r gwaith rhan-amser ddaru Môn CF ffeindio i mi, mi rydw i’n gallu gweithio o gwmpas y gwirfoddoli.