top of page

Rydym wedi helpu i greu 25 o swyddi ar Ynys Môn


Fel Porth Kickstart, rydym wedi cefnogi busnesau i wneud cais am gyllid i greu 25 o leoliadau swyddi newydd am gyfnod o 6 mis. Mae'r swyddi mewn sawl sector gwahanol a byddant yn cychwyn o mis Ionawr 2021.


Os ydych chi'n 16 - 24 oed ac yn derbyn Credyd Cynhwysol, mae'r galwedigaethau hyn ar eich cyfer chi! Am fwy o wybodaeth, cwblhewch ein ffurflen ymholi.

Comments


bottom of page