top of page

Morgan Jones wedi ymuno â ni ar leoliad Cynllun Kickstart fel Mentor Cymorth Cyflogaeth dan hyffordMae Morgan Jones, 19 o Llanllyfni wedi ymuno â'n tîm yn llwyddiannus ar leoliad Kickstart fel Mentor Cyflogaeth Cymorth i Hyfforddeion.


Ar ôl mynychu prifysgol Wrecsam a sylweddoli nad oedd ar ei gyfer ef, symudodd Morgan yn ôl i ddod o hyd i lwybr gyrfa sy'n fwy addas iddo, felly daeth i Môn CF am gymorth cyflogaeth ar ôl ymweld â'r Ganolfan Waith.


"Clywais gan y Ganolfan Waith a chlywais y manteision a'r posibiliadau ar gyfer gwella sgiliau, felly roeddwn yn chwilfrydig iawn i roi cynnig arni".


Ar ôl mynychu cyfarfodydd paratoi cyfweliadau, cynigiwyd swydd iddo yn ddiweddarach yn ein swyddfa yng Nghaernarfon.

Comments


bottom of page