top of page

Ffion Roberts wedi sicrhau rôl gyda Rondo Media


Mae Ffion Roberts yn mwynhau ei rôl newydd yn Rondo Media yng Nghaernarfon, newid gyrfa i'w groesawu ar ôl 6 blynedd o weithio fel Cynghorydd Gwerthu mewn garej ceir.


Daeth Ffion i Môn CF eisiau help i ddod o hyd i swydd amser llawn a oedd yn cysylltu'n dda â'i Gradd Busnes. Gweithiodd Ffion fel Cynghorydd Gwerthu mewn garej ceir lle bu’n gweithio am 6 blynedd. Roedd Ffion yn awyddus i ddod o hyd i gyflogaeth mewn swydd Gweinyddiaeth neu Gyllid ac roedd eisiau cefnogaeth ac arweiniad gan fentor gyda cheisiadau am swyddi a sgiliau cyfweld.


“Fe ddes i Môn CF oherwydd roeddwn i eisiau newid rôl. Roeddwn i wedi bod yn yr un swydd ers i mi raddio o'r Brifysgol a theimlo fy mod i'n barod am amgylchedd newydd. Dechreuais ymgeisio am swyddi newydd ar fy mhen fy hun, ond nid oeddwn yn cael llawer o lwyddiant wrth gyrraedd y camau cyfweld. Penderfynais gysylltu â Môn CF i weld a allent helpu i wella fy CV ac i helpu i'm paratoi ar gyfer cyfweliadau. Nid oeddwn wedi mynychu cyfweliad ers y Brifysgol felly chwaraeodd hyder ran fawr i mi. Roeddwn i eisiau cefnogaeth ac arweiniad i'm rhoi ar y trywydd iawn."


Yn dilyn cais swydd llwyddiannus, gwahoddwyd Ffion i gyfweld â Rondo Media. Helpodd mentor Ffion hi i baratoi ar gyfer y cyfweliad trwy drafod sgiliau cyfweld, technegau ac ystyried pa gwestiynau y gall y cyfwelydd eu gofyn.


Roedd Ffion yn llwyddiannus mewn cyfweliad a sicrhaodd rôl amser llawn fel Cynorthwyydd Cyllid gyda Rondo Media, wedi'i leoli yn Cibyn, Caernarfon. Mae Rondo yn gwmni cynhyrchu aml-genre annibynnol sy'n cynhyrchu cynnwys ar gyfer ystod eang o ddarlledwyr yn y DU a thu hwnt.


“Rwy’n mwynhau fy swydd newydd yn fawr. Rwy'n dysgu pethau newydd ac mae'r rôl yn bendant yn ymwneud â fy ngradd o'i chymharu â fy swydd flaenorol, a dyna roeddwn i eisiau. Rwyf wedi mwynhau cwrdd â phobl newydd a datblygu sgiliau newydd ynghyd â gwella'r rhai cyfredol. Rydw i hefyd yn llawer hapusach ynof fy hun hefyd, y tu allan i'r gwaith."


“Byddwn yn bendant yn argymell Môn CF i unrhyw un sydd am gymryd y cam nesaf, neu hyd yn oed ddatblygu sgiliau newydd. Y peth gorau wnes i oedd cysylltu â Môn CF, rwy'n credu y byddwn i'n dal i weithio'n anhapus yn fy rôl flaenorol heb eu cefnogaeth a'u harweiniad."


Rydym yn dymuno pob lwc i Ffion yn ei gyrfa newydd!

Comentários


bottom of page