top of page

Ehangu Gorwelion Môn

Updated: Aug 2, 2021


Ar gyfer unigolion:

Ydych chi'n gyflogedig ac yn edrych i wella'ch amgylchiadau? Os felly, gall ein gwasanaeth cymorth ‘mewn gwaith’ newydd eich cynorthwyo i gael mynediad at hyfforddiant, creu CV newydd, ymgeisio am swyddi, a llawer mwy. P'un a yw'n chwilio am fwy o oriau, y dyrchafiad hwnnw rydych chi wedi bod eisiau erioed, neu'n ceisio her newydd, rydyn ni yma i helpu.


Os ydych chi'n barod i gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa, ffoniwch ni ar 01407 762004 neu llenwch y ffurflen ymholiadau byr ar ein gwefan.

Ar gyfer busnesau:

A ydych chi'n ymgorffori cydraddoldeb yn eich amcanion craidd, gan wneud pob ymdrech i ddileu gwahaniaethu, creu cyfle cyfartal a datblygu perthnasoedd gwaith da rhwng gwahanol bobl? Fel rhan o brosiect a ariennir gan ESF, mae Môn CF yn gweithio gyda busnesau lleol i annog newid diwylliannol mewn sefydliadau tuag at greu gweithle mwy amrywiol ac iachach. Gall ein Swyddog Cymorth Cyflogwyr gynnal asesiad anghenion diagnostig gyda'ch busnes, gan gynnwys dadansoddi anghenion y busnes a gweithio gyda chi i roi cynllun gweithredu ar waith i'ch helpu chi i fabwysiadu neu wella'ch strategaethau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth presennol.

Mae yna lawer o fuddion i gyflogwr sydd yn mabwysiadu polisi cyfle cyfartal sy'n cael ei weithredu'n effeithiol a'i gyfleu i'r holl weithwyr. Efallai y bydd yn gwella gwasanaeth cwsmeriaid, prosesau recriwtio, yn helpu i gadw gweithwyr gwerthfawr ac yn atal gweithredoedd o wahaniaethu anghyfreithlon.


I ddarganfod mwy, ffoniwch 01407 762004 e-bostiwch jennifer@moncf.co.uk.

Comments


bottom of page