top of page

Becws Môn Bakery


Ers ei sefydlu yn 2016, mae Becws Môn Bakery wedi tyfu o dîm o 6 i dîm o dros 30 o staff.


Mae'r cwmni'n cyflenwi allfeydd ar draws Ynys Môn a Gwynedd ac er gwaethaf effeithiau'r pandemig, maent yn parhau i addasu a thyfu. Yn 2021, maent yn bwriadu ehangu ymhellach gyda'r bwriad o gyflogi mwy o staff, gan greu mwy o gyfleoedd i drigolion lleol Ynys Môn.


Mae Môn CF wedi gweithio'n agos gyda Richard Lewis a'r tîm yn Becws Môn Bakery am y tair blynedd diwethaf, gan ddarparu cymorth recriwtio yn bennaf gan gynnwys darparu lleoliadau gwaith â thâl i lawer o'n cleientiaid.


Rydym yn cefnogi Becws Môn Bakery i gynnig dau leoliad cynllun Kickstart fel hyfforddai Baker a Melysion dan Hyfforddiant a fydd yn dechrau ym mis Chwefror.


Diddordeb gan unigolion mewn gwneud cais am leoliad cynllun Kickstart, cliciwch yma.


Busnes Ynys Môn a Gwynedd sydd â diddordeb mewn cynnig lleoliad cynllun Kickstart, cliciwch yma.Comments


bottom of page