01407 762004

info@moncf.co.uk

Amdanom ni
Cwmni ac elusen yw Môn CF sydd yn berchen i drigolion Môn
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Unigolion
Cynnig cymorth i unrhyw un ym Môn sydd un 16 neu hyn ac yn chwilio am waith –
a heb fod mewn addysg llawn amser
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Busnesau
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau ein bod yn datblygu perthnasau cryf hefo busnesau lleol
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Gwasanaethau
Cynigiwn ystod o wasanaethau arbenigol o safon am bris cystadleuol
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Cymuned
Bydd unigolion a grwpiau wedi eu grymuso i wneud gwahaniaeth o fewn eu cymunedau
Image is not available
Image is not available
Image is not available
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Ers Ebrill 1af 2019

154

o bobl i waith

468

o gymwysterau

Amdanom ni

Newyddion

Llwybrau - Rhaglen ar gyfer pobl ifanc 16-24 oed

Yn ddiweddar, treialodd Môn CF raglen newydd gyda'r nod penodol o gynorthwyo unigolion rhwng un ar bymtheg a phedwar ar hugain i fynd i addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth neu ddychwelyd...

Ehangu Gorwelion Môn

Yn ddiweddar, sicrhawyd cyllid gan Môn CF o Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) ar gyfer prosiect newydd cyffrous gyda'r nod o gefnogi unigolion a busnesau ledled Ynys Môn i ddatblygu, tyfu...

The Official Opening of 63 Market Street

Môn Communities Forward (Môn CF) was blessed with lovely weather when it officially opened its extended and refurbished offices in Market Street, Holyhead. The event held on June 28th was an...

Ewch i weld sut y
gallwn eich helpu chi

Ffurflen Ymholiadau

welsh assembly logo

anglesey childcare logo sm

ynys mon logo

esf logo homepage

Gwneud eich cymuned yn well

Gweithio gyda ni

Môn CF

61-63 Stryd y Farchnad
Caergybi
Ynys Môn
LL65 1UN

+44 (0)1407 762004

info@moncf.co.uk

Ein polisiau