01407 762004

info@moncf.co.uk

Amdanom ni
Cwmni ac elusen yw Môn CF sydd yn berchen i drigolion Môn
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Unigolion
Cynnig cymorth i unrhyw un ym Môn sydd un 16 neu hyn ac yn chwilio am waith –
a heb fod mewn addysg llawn amser
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Busnesau
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau ein bod yn datblygu perthnasau cryf hefo busnesau lleol
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Gwasanaethau
Cynigiwn ystod o wasanaethau arbenigol o safon am bris cystadleuol
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Cymuned
Bydd unigolion a grwpiau wedi eu grymuso i wneud gwahaniaeth o fewn eu cymunedau
Image is not available
Image is not available
Image is not available
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Ers Ebrill 1af 2019

154

o bobl i waith

468

o gymwysterau

Amdanom ni

Newyddion

Trefniadau diweddaraf Covid-19

Yn ystod yr amseroedd digynsail hyn mae Môn CF yn parhau i ddarparu cefnogaeth amhrisiadwy. Mae hyn yn cynnwys unigolion sy'n chwilio am waith, gweithwyr sy'n chwilio am gymorth, busnesau...

Llwybrau - Rhaglen ar gyfer pobl ifanc 16-24 oed

Yn ddiweddar, treialodd Môn CF raglen newydd gyda'r nod penodol o gynorthwyo unigolion rhwng un ar bymtheg a phedwar ar hugain i fynd i addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth neu ddychwelyd...

Ehangu Gorwelion Môn

Yn ddiweddar, sicrhawyd cyllid gan Môn CF o Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) ar gyfer prosiect newydd cyffrous gyda'r nod o gefnogi unigolion a busnesau ledled Ynys Môn i ddatblygu, tyfu...

Ewch i weld sut y
gallwn eich helpu chi

Ffurflen Ymholiadau

welsh assembly logo

anglesey childcare logo sm

ynys mon logo

esf logo homepage

Gwneud eich cymuned yn well

Gweithio gyda ni

Môn CF

61-63 Stryd y Farchnad
Caergybi
Ynys Môn
LL65 1UN

+44 (0)1407 762004

info@moncf.co.uk

Ein polisiau