01407 762004

info@moncf.co.uk

Amdanom ni
Cwmni ac elusen yw Môn CF sydd yn berchen i drigolion Môn
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Unigolion
Cynnig cymorth i unrhyw un ym Môn sydd un 16 neu hyn ac yn chwilio am waith –
a heb fod mewn addysg llawn amser
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Busnesau
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau ein bod yn datblygu perthnasau cryf hefo busnesau lleol
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Gwasanaethau
Cynigiwn ystod o wasanaethau arbenigol o safon am bris cystadleuol
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Cymuned
Bydd unigolion a grwpiau wedi eu grymuso i wneud gwahaniaeth o fewn eu cymunedau
Image is not available
Image is not available
Image is not available
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Ers Ebrill 1af 2019

396

o bobl i waith

819

o gymwysterau

Amdanom ni

Newyddion

Sesiwn hyfforddi wyneb i wyneb gyntaf yn ein swydd…

Gwobr Lefel 1 mewn Iach a Diogelwch mewn Amgylchedd Adeiladu ar gyfer y grŵp hwn. Ar ôl ei gwblhau, bydd cyfranogwyr yn cwblhau eu prawf sgrin gyffwrdd (Prawf Iechyd, Diogelwch...

Trefniadau diweddaraf Covid-19

O ddydd Llun 29ain Mawrth 2021, bydd ein swyddfeydd Amlwch, Bangor a Porthaethwy ar agor ar gyfer apwyntiadau wyneb yn wyneb wedi'i drefnu o flaen llaw. Oherwydd achos diweddar o...

Mae ein swyddfa newydd ym Mangor yn agor heddiw

Oherwydd cyfyngiadau hefo Covid-19, mae ein tîm Gwynedd wedi bod yn gweithio gyda chleientiaid o bell ers i'r prosiect ddechrau ar Chwefror 1af. Mae'r swyddfa newydd yn Suite 4, 30...

Ewch i weld sut y
gallwn eich helpu chi

Ffurflen Ymholiadau

welsh assembly logo

anglesey childcare logo sm

ynys mon logo

esf logo homepage

Gwneud eich cymuned yn well

Gweithio gyda ni

Môn CF

61-63 Stryd y Farchnad
Caergybi
Ynys Môn
LL65 1UN

+44 (0)1407 762004

info@moncf.co.uk

Ein polisiau